Gegevens bescherming (AVG)

Wij willen graag duidelijk maken aan de klanten wat er met hun gegevens gebeurd op Hulleman Technisch Tekenbureau. Hierom hebben wij een pagina gemaakt met uitleg die verduidelijking geeft op dit onderwerp.

  1. Anonieme data verzameling
  2. Over welke gegevens beschikken wij en waarvoor worden die gebruikt?
  3. Hoe gaan wij met uw gegevens om?
  4. Hoe kunt u de gegevens verwijderen?

1. Anonieme data verzameling

Bij Hulleman Technisch Tekenbureau gebruiken wij manieren om te zien hoe vaak de website bezocht wordt, dit wordt gedaan met behulp van google analytics. De data die we hiermee verzamelen gaat alleen over de website en zullen geen persoonlijke data bevatten zoals een naam of een email adres.

2. Over welke gegevens beschikken wij en waarvoor worden die gebruikt?

De data die persoonlijk zijn zoals, ip adressen, voornaam en achternaam, email adres etc. worden alleen verkregen door de klant en wordt niet opgekocht. Deze data zal alleen worden gebruikt om een dienst succesvol af te kunnen ronden of om ondersteuning te kunnen bieden.

3. Hoe gaan wij met uw gegevens om?

De data wordt met encryptie opgeslagen op de webservers van Hulleman Technisch Tekenbureau. De database back-ups zijn daarnaast nogmaals geëncrypt opgeslagen op een externe server voor een extra sterke beveiliging. Er zullen geen gegevens worden verkocht of doorgestuurd worden naar externe bedrijven.

4. Hoe kunt u de gegevens wijzigen of verwijderen?

Mail naar admin@kratosserver.nl met de mededeling dat uw gegevens verwijderd moeten worden. Dit moet via de mail die bij ons bekend is.

Indien er nog verdere vragen zijn kunt u een email versturen naar admin@kratosserver.nl